Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 108  pokazuj  pozycji

DZP.26.92.2023 Dostawa, montaż i uruchomienie kamery i monitora artroskopowego do posiadanej wieży artroskopowej prod. Stryker Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. Adama Grucy CMKP Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-09-15 2023-09-25 09:45 --
DZP.26.94.2023 Wykonanie jednorazowych przeglądów technicznych i związanych z nimi konserwacji mających na celu utrzymanie w pełnej sprawności techniczno- eksploatacyjnej sprzętu medycznego i sprzętu niemedycznego mającego zastosowanie w medycynie znajdującego się na wyposażeniu SPSK im. Prof. A. Grucy CMKP w Otwocku Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. Adama Grucy CMKP Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-09-08 2023-09-18 09:45 --
DZP.26.88.2023 Dostawa leków wraz z najmem urządzeń przez okres 24 miesięcy Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. Adama Grucy CMKP Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-09-04 2023-09-14 09:45 --
DZP.26.81.2023 Sukcesywna dostawa do siedziby Zamawiającego ciekłego tlenu medycznego wraz z dostawą, instalacją i dzierżawą zbiornika na ciekły tlen medyczny w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. prof. Adama Grucy CMKP w Otwocku Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. Adama Grucy CMKP Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-08-31 2023-09-11 09:45 --
DZP.26.84.2023 Sukcesywna dostawa produktów spożywczych do SPSK im prof. A. Grucy CMKP w Otwocku Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. Adama Grucy CMKP Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-08-24 2023-09-08 09:45 --
DZP.26.83.2023 Sukcesywne dostawy endoprotez oraz innych implantów ortopedycznych do magazynu szpitala przez okres 24 miesięcy Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. Adama Grucy CMKP Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-08-23 2023-09-21 09:45 --
DZP.26.82.2023 Sukcesywna dostawa mrożonych produktów spożywczych dla SPSK im prof. A. Grucy CMKP w Otwocku Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. Adama Grucy CMKP Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-08-21 2023-08-29 09:45 --
DZP.26.77.2023 Wykonanie jednorazowych przeglądów technicznych i związanych z nimi konserwacji mających na celu utrzymanie w pełnej sprawności techniczno- eksploatacyjnej sprzętu medycznego i sprzętu niemedycznego. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. Adama Grucy CMKP Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-08-09 2023-08-28 09:45 --
DZP.26.76.2023 Dostawa odczynników i artykułów jednorazowego użytku dla potrzeb laboratorium szpitala na okres 24 miesięcy. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. Adama Grucy CMKP Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-07-28 2023-08-10 09:45 --
DZP.26.66.2023 Zawarcie umowy ramowej na dostawę implantów ortopedycznych typu custom made panewki (koszyka) stawu biodrowego Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. Adama Grucy CMKP Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-07-19 2023-08-25 09:45 --
DZP.26.71.2023 Dostawa środków czystości do magazynu szpitala oraz dostawa drobnego sprzętu do utrzymania czystości w dziale żywienia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. Adama Grucy CMKP Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-07-04 2023-07-11 09:45 --
DZP.26.69.2023 Dostawa akcesoriów jednorazowego użytku kompatybilnych z posiadanym przez szpital Generatorem RF MultiGen 2 produkcji Stryker przez okres 12 miesięcy dla Bloku Operacyjnego w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im.prof. A. Grucy CMKP w Otwocku Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. Adama Grucy CMKP Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-06-30 2023-08-01 09:45 --
DZP.26.68.2023 Świadczenie usług pralniczych i dezynfekcyjnych bielizny szpitalnej wraz z transportem i załadunkiem. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. Adama Grucy CMKP Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-06-27 2023-07-10 09:45 --
DZP.26.61.2023 Dostawa asortymentu do sterylizacji przez okres 24 miesięcy. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. Adama Grucy CMKP Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-06-07 2023-06-19 09:45 --
DZP.26.58.2023 Dostawa zestawów jednorazowych elektrod igłowych do monitorowania neurofizjologicznego SEP/MEP/EMG w chirurgii kręgosłupa do skoliozy w okresie 24 miesięcy kompatybilnych z posiadanym aparatem ISIS IOM System Compact firmy Inomed Medizintechnik GmbH Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. Adama Grucy CMKP Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-06-06 2023-07-07 09:45 --
DZP.26.51.2023 Dostawa artykułów szewnych przez okres 24 miesięcy. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. Adama Grucy CMKP Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-05-31 2023-07-03 09:45 --
DZP.26.59.2023 ! Dostawa asortymentu do sterylizacji przez okres 24 miesięcy. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. Adama Grucy CMKP Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-05-29 2023-06-12 09:45 --
DZP.26.57.2023 Świadczenie usług pralniczych i dezynfekcyjnych bielizny szpitalnej wraz z transportem i załadunkiem. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. Adama Grucy CMKP Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-05-26 2023-06-19 09:45 --
DZP.26.48.2023 Dostawa odczynników i artykułów jednorazowego użytku dla potrzeb laboratorium szpitala wraz z najmem dyspensera na okres 24 miesięcy. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. Adama Grucy CMKP Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-05-22 2023-06-26 09:45 --
DZP.26.47.2023 Dostawa akcesoriów jednorazowego użytku kompatybilnych z posiadanym przez szpital Generatorem RF MultiGen 2 produkcji Stryker przez okres 12 miesięcy dla Bloku Operacyjnego w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im.prof. A. Grucy CMKP w Otwocku Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. Adama Grucy CMKP Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-05-17 2023-06-19 09:45 --
DZP.26.42.2023 Dostawa asortymentu do sterylizacji przez okres 24 miesięcy. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. Adama Grucy CMKP Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-04-13 2023-04-28 09:45 --
DZP.26.33.2023 Dostawa odczynników do oznaczeń immunochemicznych z najmem analizatora na okres 36 miesięcy. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. Adama Grucy CMKP Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-03-24 2023-05-05 09:45 --
DZP.26.28.2023 Świadczenie usług pralniczych i dezynfekcyjnych bielizny szpitalnej wraz z transportem i załadunkiem. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. Adama Grucy CMKP Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-03-22 2023-04-24 09:45 --
DZP.26.20.2023 Dostawa, uruchomienie aparatu ultrasonograficznego klasy premium przeznaczonego do badań układu mięśniowo-szkieletowego w szczególności dla potrzeb oddziału rekonstrukcyjno- replantacyjnego SPSK im. prof. Adama Grucy CMKP w Otwocku Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. Adama Grucy CMKP Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-03-17 2023-04-17 09:45 --
DZP.26.16.2023! Dostawa asortymentu do sterylizacji wraz z najmem inkubatora przez okres 24 miesięcy. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. Adama Grucy CMKP Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-02-20 2023-03-23 09:45 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa